เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นพีพี โปรดักชั่น ซัพพลาย จำกัด


ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ปี 2556 โดยทาง บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
  • รับออกแบบแพ็คเกจจึ้งและบรรจุภัณฑ์สาหรับชิ้นส่วนยานยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และขนส่งไปยังลูกค้า
  • รับ Service Parts การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของชิ้นส่วนอะไหล่ Service Parts: การส่ง/การรับคาสั่งการเบิกจ่าย การบริหารสินค้าคงคลัง กระบวนการกระจายสินค้า การจัดการหีบห่อเพื่อการนาเข้า/ส่งออก
เพื่อให้เกิดความสะดวกที่สุด บริษัทจะให้บริการหีบห่อถึงสถานที่ของลูกค้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของลูกค้าและตัดต้นทุนการขนส่ง