บริการของเรา

บริษัทสั่งทำ-ผลิตและออกแบบแพ็คเกจจิ้ง พร้อมคลังสินค้า และการกระจายสินค้า แบบครบวงจรในภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ด้วย Logistics ที่ช่วยให้งานของท่านถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย รองรับการส่งออก อุตสาหกรรมยานยนต์ ระยอง ชลบุรี สำหรับงานอะไหล่ยานยนต์โดยเฉพาะ พร้อมบรรจุใส่กล่องตามขนาดชิ้นงานอย่างเหมาะสมของสินค้า เรามีแวร์เฮาส์ในจังหวัดระยอง เพื่อมาช่วยให้การกระจายสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ายได้อย่างรวดเร็ว
 

ขั้นตอนการให้บริการของเรา


JOB NON-CONFORMING

ความรับผิดชอบในกรณีที่ชิ้นส่วนเกิดความเสียหาย


  • ชิ้นส่วนเสียหายเนื่องการกระทำของพนักงาน NPP
  • ไม่ได้บรรจุชิ้นส่วนตาม Packing Spec ที่ลูกค้าอนุมัติ
  • การบรรจุชิ้นส่วนผิด Part No.

NPP จะรับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนนั้น คือ


  • ค่าชิ้นส่วนที่เสียหาย
  • ค่าดำเนินการขนส่งสินค้าทดแทนชิ้นส่วนที่เสียหาย
  • ค่าตรวจเช็คชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหาย
  • ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัท NPP ทางบริษัทจะรับผิดชอบให้ทั้งหมด